Blog

Tekenles en coronavirus

Deze 24 pakketjes teken- en schildermateriaal liggen klaar voor de leerlingen zodat ze de komende weken thuis de tekenlessen kunnen volgen die nu op afstand gegeven worden. Zie ook het stukje hierover onder “Tekenlessen”.